ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА

www.mybrand.bg представляванот фирма Данд ЕООД, ЕИК205857846 с адрес на регистрация и управление гр. Благоевград, кв. Еленово, бл. 102, Вх.Б, ет. 7, ап. 14, e-mail: shop@mybrand.bg наречен по долу за краткост ТЪРГОВЕЦ

Използването на този сайт и заявяването на поръчка чрез него се счита за съгласие с долупосочените условия. Ако НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ с тези условия, моля не поръчвайте чрез този сайт.

www.mybrand.bg си запазва правото да променя условията без предварително известие,по всяко време, като променените условия ще бъдат публикувани в www.mybrand.bg

  1. Данни за доставчика на платформата

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Доставчика: Данд ЕООД
  2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Благоевград, кв. Еленово, бл. 102, Вх.Б, ет. 7, ап. 14
  3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Благоевград, кв. Еленово, бл. 102, Вх.Б, ет. 7, ап. 14
  4. Данни за кореспонденция: България, гр. Благоевград, кв. Еленово, бл. 102, Вх.Б, ет. 7, ап. 14, office@mybrand.bg
  5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 /933-05-65
телефон на потребителя: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Алтернативно решаване на спорове чрез Европейската онлайн платформа за решаване на спорове (ОРС):

Уеб сайт: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

2. Общи условия за ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.mybrand.bg

III. Права и задължения на страните
1. Търговецът се задължава:

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка.

При потвърждаване на поръчката клиентът уверява, че е прочел и е съгласен с Общите условия на сайта, Защита на личните данни, както и че е съгласен с условията за заплащане и доставка.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената покупка. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Ние се стремим да покажем максимално точно цветовете на продуктите, които предлагаме. Тъй като цветовете, които виждате, се дължат на различните видове екрани на потребителските устройства и техните цветови настройки, ние не може да гарантираме, че вашето потребителско устройство ще покаже действителните цветове.

IV. Методи за заплащане